Styret

Sigri Sevaldsen

Styremedlem

Sigri Sevaldsen (34), Oslo, har master i ledelse i kreativ industri fra BI og Kingston University. Sigri er forretningsutvikler i DigitalNorway og har tidligere ledet etablering av gründermiljøet 657 Oslo, og vært med å starte flere bedrifter. Sigri er også sensor i entreprenørskap på BI.

Vegar Dalen

Styremedlem

Vegar Dalen (32), Oslo, har som styremedlem det konsernjuridiske ansvaret. Vegar er Advokat og har master i rettsvitenskap fra UIO. Tidligere har han arbeidserfaring fra blant annet Claims Link AS og Jushjelpa. Vegar driver nå sin egen advokatpraksis med hovedvekt på eiendomsrett og kontraktsrett.

Hermann Grøv

Styremedlem

Hermann Grøv (43), Hedalen, har gründet flere selskaper med fokus på bærekraftige løsninger, Han har de siste 12 år etablert og utviklet flere meglerkontorer for Privatmegleren, Krogsveen og Notar. Hermann har Bachelor i Økonomi, Administrasjon, Markedsføring og Bachelor i Eiendomsmegling.

Ole Rølvaag

Styremedlem

Ole Rølvaag (49), Bærum, er merkevare- og innovasjonsdirektør i Eika Gruppen, tidligere strategidirektør og markedsdirektør. Før dette markedsdirektør i meglerkjeden Aktiv og gründer av flere ulike virksomheter. Ole har utdanning fra UiO, Queen Margaret University og Columbia Business School.

Per H Malum

Styreleder

Per H Malum (48), Lillestrøm, har gründet flere selskaper og er initiativtager for Arealo. Per H har utdannelse blant annet i eiendomsfag fra NMBU/NTNU/KTH, og prosjektledelse fra Metier.

Per H sin arbeidserfaring er fra Storebrand, Miris, Caveo, 

Økonomiforvaltning og Hyllbekk.