Takk for at du viste interesse for Arealo.

Vi utvikler en unik markedsplass for kjøp, salg og utvikling av boligtomter for private og profesjonelle.

Er du husbygger som trenger tomt?

Søker du etter tomter som er byggeklare eller som kan fradeles? De fleste tomter som kan utvikles er ikke annonsert i markedet. Vi jobber med en løsning hvor en kan søke frem aktuelle tomter og opprette dialog med grunneiere.


Er du grunneier og trenger informasjon og hjelpemidler til å utvikle tomten selv?

Å vurdere potensialet til en ubebygd tomt er en krevende øvelse. Det er dessverre ikke enkelt å finne den informasjonen du trenger. Vi jobber med en løsning som vil gjøre det lettere for deg som grunneier å finne ut hvilke muligheter som foreligger på din tomt, og hjelpe deg med hvordan du skal komme videre.


Er du grunneier og ønsker kontakt med seriøse partnere for utvikling av din tomt?

Å finansiere regulering og salg via en megler kan være krevende og ta lang tid. På vår markedsplass vil du kunne finne partnerne du trenger for å komme videre så du slipper å selge for tidlig.


Meld din interesse

Meld din interesse her og vær den første til å teste markedsplassen før alle andre.


Vi gjør utvikling av eiendom enklere.

Arealo skal bidra til en bærekraftig og mer transparent utvikling av boligbransjen gjennom bedre tilgjengeliggjøring av informasjon og tilrettelegging for partnerskap.