Teamet

Øyvind Nerheim

Chief Executive Officer

Øyvind Nerheim (47), Nittedal har bakgrunn fra blant annet DnB, Caveo og Hyllbekk. Øyvind har utdannelse innen teologi (MF) og markedsøkonom (BI), og holder på med en Master i Strategi (BI). Øyvind er også kommunestyrerepresentant for KrF i Nittedal med blant annet plan-/reguleringssaker.

Rolf Sørli

Chief Financial Officer

Rolf Sørli (60), Trondheim, er Siv øk NHH og arbeider med strategisk forretningsutvikling i Nova Corporate. Rolf har erfaring fra Citibank, Nordea og som økonomidirektør i Norske Gram. Rolf har de siste 20 år arbeidet tett med en rekke tidligfase-selskaper med strategisk og finansiell rådgivning.

Sigri Sevaldsen

Styreleder Arealo Tech AS

Sigri Sevaldsen (34), Oslo, har master i ledelse i kreativ industri fra BI og Kingston University. Sigri er forretningsutvikler i DigitalNorway og har tidligere ledet etablering av gründermiljøet 657 Oslo, og vært med å starte flere bedrifter. Sigri er også sensor i entreprenørskap på BI.

Lars Cassel

Tomteutvikler

Lars Cassel (24), Oslo, har etter millitærtjeneste i NATO ved Shape, Belgia, gründet mindre selskaper, blant annet Viken Tomteutvikling AS som nylig ble innlemmet i Arealo Gruppen AS

Lars har også jobbet tidligere som tomtejeger (akkvisisjon) for Hyllbekk Eiendom AS.

Mats A Malum

Tomteutvikler

Mats A Malum (23), Oslo, har etter millitærtjeneste ved Garnison Sør-Varanger jobbet i Hyllbekk Eiendom AS som tomtejeger (akkvisisjon).

Mats var også co-founder av Viken Tomteutvikling AS som nå er en del av Arealo Gruppen AS.

Andrius Kupsys

Kalkulatør prosjekt

Andrius Kupsys (34), Oslo, driver eget entreprenørfirma (Norgesentreprenør AS) og jobber med eiendomsutvikling og små og store byggeprosjekter. Andrius er også partner i B&Bartoni, et internasjonalt selskap innen metalindustri.

Håvard Ingeborgrud

Prosjektleder

Håvard Ingeborgrud (68), Oppegård, er Siv Øk. fra NHH med juridisk tilleggsutdannelse.

Håvard har mer enn 20 års erfaring med eiendomsutvikling (erhverv, regulering, byggeprosesser, prosjektledelse) i egne hel- eller deleide prosjektselskaper. Håvard har tidligere lang karriere innen olje/gass, primært i Total Norge AS.

Styret

Per H Malum

Styreleder

Per H Malum (49), Lillestrøm, er styreleder og grunnlegger av Arealo. Per H har utdannelse blant annet i eiendomsfag fra NMBU/NTNU/KTH og prosjektledelse fra Metier og har tidligere jobbet i Storebrand, Caveo, Miris og Hyllbekk. Per H er til daglig CEO for Eplehagen Eiendom AS, og er forøvrig engasjert i de fleste av Arealo´s prosjektselskaper.

Vegar Dalen

Styremedlem

Vegar Dalen (32), Oslo, har som styremedlem det konsernjuridiske ansvaret. Vegar er Advokat og har master i rettsvitenskap fra UIO. Tidligere har han arbeidserfaring fra blant annet Claims Link AS og Jushjelpa. Vegar driver nå sin egen advokatpraksis med hovedvekt på eiendomsrett og kontraktsrett.

Sigri Sevaldsen

Styremedlem

Sigri Sevaldsen (34), Oslo, har master i ledelse i kreativ industri fra BI og Kingston University. Sigri er forretningsutvikler i DigitalNorway og har tidligere ledet etablering av gründermiljøet 657 Oslo, og vært med å starte flere bedrifter. Sigri er også sensor i entreprenørskap på BI.