Bærekraftig utvikling av boligbransjen.

Arealo skal bidra til en bærekraftig utvikling av boligbransjen gjennom bedre sammenstilling og tilgjengeliggjøring av data. Gjennom å skape nye digitale løsninger gir vi tomteeiere bedre grunnlag for å bidra aktivt i utvikling av egne boligtomter. Automatisert innhenting av all relevant informasjon om en aktuell boligtomt vil spare eiere og kjøpere av tomter mye tid og friksjon.

Presentasjon av mulig utvikling på tomten som er forståelig også for ufaglærte vil gi «makta tilbake til grunneier». Ved å bruke vårt innovative beregningsverktøy som sammenstiller reguleringsbestemmelser, demografi, byggekostnader, og salgspriser vil risikoen ved tomteutvikling bli redusert og også profesjonelle aktører spare kostnader.  Vår plattform vil også fasilitere lokale partnerskap og bli den nye markedsplassen for boligtomter.